Topic outline

 • Модул 1: Какво е дизайнерско мислене? (Design Thinking)

  Този хибриден обучителен модул разкрива методологията за дизайнерско мислене като перфектен подход за откриване и намиране на решения на проблеми. Следвайки методологията на Design Thinking ще можете бързо и лесно да идентифицирате проблема си и да излезете с набор от ефективни и креативни решения.

 • Модул 2: Електронна търговия

  Този модул помага на обучаващите се разберат основните аспекти на електронната търговия, фокусирайки се върху принципите й от бизнес гледна точка.В него ще откриете интересни предприемачески и технологични теми, бизнес модели, маркетингови стратегии и съответните законодателни разпоредби.

 • Модул 3: Визуално брандиране

  В този модул ще разгледате „дизайн брийфа“ и неговата основна роля по отношение на създаването на уникална и разпознаваема корпоративна идентичност. Ще се запознаете и с някои практически съвети и трикове, които ще ви позволят бързо да скицирате ново лого за вашата компания, или да преработите съществуващото такова (ребрандинг).

 • Модул 4: Стратегия на пробивен растеж (Growth Hacking)

  След успешното приключване на този модул ще бъдете запознати с концепцията за Стратегия на пробивен растеж, както и с примери отнасящи се към стимулирането на креативния растеж, към които стартиращите компании са прибегнали през последното десетилетие. 


 • Модул 5: Брейнсторминг и Рекламни Техники

  В този модул ще изследваме „брейнсторминга“ от нова гледна точка: през призмата на рекламната индустрия. Фокусът ще бъде поставен върху намирането на правилната рекламна стратегия и разработването на описание на вашия продукт / бизнес, което ясно комуникира обещанието на бранда ви.

 • Модул 6: Решаване на бизнес проблеми и критично мислене

  В този модул ще научите как ефективно да решавате проблеми чрез изграждане на осведоменост за вашия бранд. Ще се запознаете в детайли с това какво означава уникално предложение за продажба (USP) и емоционално предложение за продажба (ESP). 


 • Модул 7: Създаване на атрактивно съдържание в социалните медии

  Този модул има за цел да помогне на младите предприемачи да разберат как да създават атрактивно и привлекателно за потребителите съдържание в социалните медии с цел да популяризират събитие или промотират своите продукти и услуги. Ще се запознаете с основните видове съдържания в социалните медии, които биха могли да бъдат акумулирани, за да ангажирате вашата целева аудитория.

 • Модул 8: Разработване на креативна концепция

  Предизвикателството за развитието на нови продукти или услуги неимоверно нарасна, тъй като компаниите са изправени пред все по-нарастваща конкуренция, многообразие от алтернативи, нови регулации и пазари. Промяната на поведението и очакванията на клиентите водят компаниите до създаването на нова рамка за оценка на развитието на продуктите и услугите 


 • Обратна връзка и оценка на качеството на модула