Представяне по теми

 • Модул 1 Планиране, организиране и управление – визуализиране на предприемаческият път

  Този модул за обучение ще представи важността на процесите на планиране, организиране и управление в културните и творчески индустрии (КTИ). Той се фокусира върху това как да се преследват творчески идеи по търговски начин чрез визуализация на предприемаческия път.

 • Модул 2 Бизнес планиране

  Този модул за обучение ще ви предостави инструменти, упражнения и инструкции, които да ви помогнат да разработите бизнес план за вашите предприемачески дейности. 

 • Модул 3 Маркетингова стратегия и елементи на маркетинговия микс

  В този модул ще научите за основите на маркетинга: основните умения да бъдете по-информирани за различните инструменти на т. нар. „Маркетингов микс“ и за използваните методи за вземане на решение за маркетингови дейности. Ще научите за разработването на маркетингова стратегия за вашите продукти и услуги. 


 • Модул 4 Работа в мрежа, изграждане на екосистема и навлизане на международни пазари

  В този модул ще научите какви видове мрежи съществуват, както и необходимите умения и полезни методи за създаване и подобряване на мрежа. 

 • Модул 5 Как да финансирате растежа на вашия бизнес

  В този модул се говори за достъпа до финансиране за стартиране на бизнес, от реализиране на идея до растеж на бизнеса.

 • Модул 6 Как да създадете, защитите и управлявате своите Права на интелектуална собственост (ПИС) File

  Този модул за обучение има за цел да даде отговори на някои от основните проблеми с интелектуална собственост с които често се сблъскваме. Той е разработен на базата на опита, придобит от обширното развитие на бизнес и експертните знания при подкрепата на стартъпи

 • Модул 7 Дигитализиране чрез социални медии

  Този модул е насочен към по-доброто разбиране и използване на инструментите, предлагани от различните платформи на социалните медии. 

 • Модул 8 Силни презентационни уменния

  След завършване на този модул вашите презентации ще станат интересни и ще бъдат инструментът, който ви помага да обясните визуално идеята си на публиката. Ще научите как да намалите времето за презентация, да представите по-ефективно, да подобрите качеството на речта и да постигнете най-добри резултати.