Topic outline

 • 1. modul: Tervezés, szervezés és menedzsment – a vállalkozói út vizualizációja

  Ez a képzési modul a tervezési, szervezési és irányítási folyamatok fontosságát mutatja be a kulturális és kreatív iparban (angol rövidítéssel CCI). Arra összpontosít, hogyan lehet a kreatív ötleteket üzleti értelemben megvalósítani a vállalkozói út vizualizálásával. Megvizsgálja a kreativitás és a vállalkozói szellem kapcsolatát, és hogy miként lehet leküzdeni a fenntarthatóság és növekedés kihívásait alapos helyzetelemzés, illetve olyan eszközök és modellek segítségével, amelyek elvezetnek a kreatív ötlettől az életképes vállalkozásig. Önmagában ez a modul nem helyettesítheti azokat a készségeket és ismereteket, amelyekre a gyakorlatban, saját tapasztalás útján tesz szert a sikeres vállalkozó, de értékes kiegészítői lehet azoknak.

 • 2. modul: Üzleti tervezés

  Biztosak vagyunk benne, hogy nem először hallja az üzleti terv kifejezést. Néhányan tudják is, hogy mit jelent, van, aki azt is tudja, mi a tartalma, van, aki már írt is üzleti tervet, sőt van aki már többször is. Biztosítjuk önt, hogy függetlenül attól, hogy melyik csoportba tartozik, ennek a fejezetnek az elolvasása arra fogja késztetni, hogy mélyebben elgondolkodjon a tervezésen, és elkezdjen konkrét célokat kitűzni, és terveket szőni e célok elérésére. A jelen képzési modul célja, hogy az olvasó alaposabban megértse az üzleti tervezés fontosságát, megismerje az üzleti terv felépítését és legfontosabb összetevőit, és megtanulja használni a modulban bemutatatott elemzési eszközöket.

 • 3. modul: Marketing stratégia és a marketing mix elemei

  Ebben a modulban a marketing alapjaival ismerkedhet meg, és fejlesztheti készségét az úgynevezett „marketing mix” különböző eszközeinek, illetve a megfelelő marketing tevékenységek kiválasztására alkalmazott módszereknek a használatában. Megismerheti a termékeit és szolgáltatásait támogató marketingstratégia-alkotás csínyját-bínját. A „marketing mix” fogalma ráirányítja a figyelmet a különféle döntésekre, amelyeket meg kell hoznia a termékstratégiákkal, a termékárakkal és a termékek forgalmazásával kapcsolatban. Végül mélyebben meg fogja ismerni és érteni a kommunikáció szerepét is a marketing folyamatokban. 

  Egy olyan társadalomban, ahol a trendek és fejlemények gyors iterációkban befolyásolják egymást, egyre fontosabbá válik a saját stratégiák és helyzetmeghatározások kidolgozása a jövőre való felkészülés érdekében.


 • 4. modul: Kapcsolati háló és ökoszisztéma építés, belépés nemzetközi piacokra

  Ebben a modulban megtudhatja, hogy milyen típusú hálózatok, network-ök léteznek, valamint megismerheti a különböző típusú hálózatok felépítéséhez és fejlesztéséhez szükséges készségeket és módszereket. A CreatINNES hálózatépítési képzési modul a helyi, regionális és transznacionális partnerek között létrejövő különböző hálózatokról szól, melyek hozzáadott értéket teremtenek a meglévő ökoszisztémák számára, praktikusan is hasznos erőforrásokat építve a nemzetközi piacokra való kilépéshez.

   A hálózatépítés alapvető fontosságú tevékenység, amelyet fontos elismerni és megbecsülni. Lehetővé teszi, hogy az ökoszisztémát alkotó egyének és csoportok megosszák egymással tapasztalataikat, egymástól tanuljanak, és kibővítsék gazdasági tevékenységeiket.


 • 5. modul: Hogyan finanszírozzuk az üzleti növekedést

  Ez a modul a vállalkozásalapítás finanszírozásáról és a finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésről szól, az ötlet megvalósítás fázisától kezdve a vállalkozás felskálázódásáig. A növekedéshez és új piacokhoz való hozzáféréshez szükséges tőke megszerzéséről, különös tekintettel a kulturális és kreatív iparra (angol rövidítéssel CCI), ahol a vállalkozási ötletek tipikusan az egyéni kreativitásból és szellemi tulajdonjogok kiaknázása révén a gazdagság és a munkahelyteremtés lehetőségéből fakadnak. A CCI szektorban jellemzően különösen nagy szerepet játszik a vállalkozások alapítóinak és munkavállalóinak egyéni tehetsége és kreativitása. Ennek következménye, hogy a kreatív ipari vállalkozások (angolul Creative Industry Businesses, vagyis rövidítve CIB) többsége kimagaslóan innovatív és a leggyorsabban növekvő vállalkozások között van. Sok esetben azonban az üzleti siker nem tud megvalósulni tőkebevonás nélkül. Így mindenekelőtt a finanszírozási tervre fogunk összpontosítani, mint kiindulópontra, amely jó esetben a végső állomáshoz – a finanszírozás megszerzéséhez – vezet. Ezután, vagyis amikor elkészítettük a finanszírozási tervet és megtudtuk, hol állunk, a következő feladat, hogy megtanuljuk helyesen mérni vállalkozásunk növekedését / jövedelmezőségét, hogy az alapján megbecsülhessük, szükségünk van-e további erőforrásokra a megalapozott növekedés, illetve az anyagi fenntarthatóság biztosításához. Ezeken felül arra is kitérünk, mit kell szem előtt tartanunk, mielőtt döntünk vállalkozásunk külső finanszírozásáról, milyen típusú tőkebevonási lehetőségeink vannak, és miként tudjuk kiválasztani az igényeinknek leginkább megfelelő finanszírozási forrást és lehetőséget.


 • 6. modul: Szellemitulajdon-jogok létrehozása, védelme és kezelése

 • 7. modul: Digitalizáció közösségi médián keresztül

 • 8. modul: Hatékony előadói készségek és pitchelési technikák