Topic outline

  • Модул 1. Претприемачко патување – планирање, организирање и управување

  • Модул 2. Развој на бизнис план

  • Модул 3. Стратегија за маркетинг и маркетинг-микс

  • Модул 4. Вмрежување, градење екосистем и влегување на меѓународни пазари

  • Модул 5. Финансирање на растот на Вашиот бизнис

  • Модул 6. Како да создадете, да ги заштитите и да управувате со правата на интелектуална сопственост

  • Модул 7. Социјални медиуми и дигитализација

  • Модул 8. Моќни вештини за презентирање и претставување бизнис-идеја